Triển khai dự án vệ sinh công nghiệp công ty may TAL Group

01:36 28/12/2018

Triển khai dự án vệ sinh công nghiệp công ty may TAL Group

Triển khai làm dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại công ty Samsung Thái Nguyên

10:44 01/04/2016

Triển khai làm dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại công ty Samsung Thái Nguyên

Công ty Quốc Tế IST cung cấp dịch vụ vệ sinh cho công ty VPIC

01:51 28/12/2014

Công ty Quốc Tế IST cung cấp dịch vụ vệ sinh cho công ty VPIC

Công ty Quốc Tế IST cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại nhà máy Honda Việt Nam

11:38 28/12/2011

Triển khai vệ sinh công nghiệp tại nhà máy Honda Việt Nam

Thong ke