Tổng Vệ Sinh

Việc giữ gìn vệ sinh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất là điều vô cùng cần thiết nhằm giữ vệ sinh và đảm bảo sức khỏe và hiệu quả công việc là đặc biệt quan trọng. Đối với IST sức khỏe của cán bộ, nhân viên tốt sẽ cho ra những sản phẩm tốt nhất giúp doanh nghiệp phát triển ổn định và khẳng định uy tín, thương hiệu trong môi trường kinh tế cạnh tranh.

Dịch vụ vệ sinh theo yêu cầu công ty quốc tế

09:46 04/01/2019

Dịch vụ vệ sinh theo yêu cầu công ty quốc tế

Dịch vụ tổng vệ sinh sau xây dựng công ty Quốc Tế IST

10:45 27/12/2018

Dịch vụ tổng vệ sinh sau xây dựng chất lượng số 1 Việt Nam

Dịch Vụ vệ sinh công nghiệp chất lượng công ty Quốc Tế IST

02:23 26/12/2018

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp chất lượng ISO 9001:2015 tiêu chuẩn quốc tế của công ty Quốc Tế IST

Dịch vụ tổng vệ sinh nhà ở công ty Quốc Tế IST

03:57 25/12/2018

Dịch vụ tổng vệ sinh nhà ở công ty Quốc Tế IST

Dịch vụ vệ sinh văn phòng công ty

10:18 24/12/2018

Việc vệ sinh văn phòng thường xuyên là điều rất cần thiết, môi trường văn phòng, công sở thường cần phải sạch sẽ thường xuyên, chúng tôi cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng chất lượng cao.

Thong ke